DD makléřská spol. s r. o.

- pojištění
- partneři
- kontakt

Pojištění

     Díky spolupráci s pojišťovnami v ČR a znalosti jejich produktů si můžete našim prostřednictvím sjednat pojištění pro Vás nejvýhodnější.

     Pojišťovací makléři společnosti DD makléřská hledají pro své klienty optimální pojištění za tomu odpovídající cenu. Snažíme se společně s klientem pokrýt rizika, které můžou ohrozit chod jeho firmy, nemovitosti, domácnosti...

     Každým dnem jsme pak vystaveni různým nástrahám i jako jednotlivci, proto sjednáváme i personální pojištění - životní, úrazové, nemocenské

     Vandalismus, živel, havárie, odcizení - rizika spojená s provozem motorového vozidla, samozřejmostí je sjednávání povinného ručení. V rámci pojištění motorových vozidel nabízíme klientům rovněž možnost přihlášení vozidla a úkonů s tím spojených na příslušném úřadě.

     Spolupráce s klientem nekončí, ale naopak začíná uzavřením pojistné smlouvy. Nemalou náplní naší činnosti je pomoc při likvidaci pojistných události.

Životní pojištění

Smyslem životního pojištění je zajištění rodiny v případě smrti či invalidity. Lze uzavřít kapitálová životní pojištění,
která slouží pro zajištění nebo zlepšení finanční situace v důchodovém věku.

Kapitálové životní pojištění

 • při dožití se sjednaného termínu Vám bude vyplacena smluvená pojistná částka (varianta dožití)
 • v případě Vaší smrti bude smluvená pojistná částka vyplacena osobám uvedeným ve smlouvě

Rizikové pojištění

 • lze využít jako ručení bankovním ústavům pro poskytnutí úvěru
 • neobsahuje variantu dožití (viz. kapitálové životní pojištění)

Důchodové pojištění

 • sjednaný důchod Vám bude vyplácen po dosažení určitého věku

Úrazové pojištění

Příkladem může být pojištění sjednané formou samostatného pojištění nebo jako připojištění k životnímu pojistění.
Díky možnostem, které pojišťovny nabízí, si můžete sjednat pojištění vhodné vašim potřebám a potřebám rodiny.

Pojištění dospělých

 • za úraz jsou vypláceny částky dle možných bodů až do 65-ti let
 • pojištěný může být každý ve věku 18-65. let, v tuto dobu pojištění zaniká

Pojištění rodiny

 • kromě pojištěného je v pojištění zahrnuta i manželka (manžel) či druh (družka), která je uvedena a podepsána ve smlouvě
 • do pojištění mohou být zahrnuty také děti

Úrazové pojištění dětí

Nemocenské pojištění

Pojištění slouží pro pokrytí nákladů vzniklých při pracovní neschopnosti či pobytu v nemocnici.

Pojištění pracovní neschopnosti

 • pojistné a výše denní dávky jsou závislé na výši měsíčního příjmu a charakteru zaměstnání
 • obvykle se pojištění nevztahuje na těhotenství a mateřskou dovolenou

Pojištění při pobytu v nemocnici

 • sjednává se zejména pro nadstandartní péči v nemocnici
 • u žen se může vztahovat na pobyt v porodnici

Pojištění majetku

Pojištění rodinných domů

 • pojištění je možné uzavřít v jakékoliv fázi stavby
 • pojištění vedlejších staveb a skleníků

Pojištění domácnosti

 • možná nulová spoluúčast
 • může se vztahovat na škody způsobené zásahem hasičského sboru (i v případě požáru v jiném bytě)
 • možnost připojistit věci mimořádné hodnoty (sbírka mincí, známek, aj.)
 • lze i připojistit garáž na jiném pozemku

Pojištění rekreačních objektů

 • může se vztahovat na škody způsobené zásahem hasičského sboru
 • pojištění skleníků
 • možnost pojistit vybavení

Pojištění podnikatele a průmyslu

Lze uzavírat na pojištění podnikového majetku, odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelskou činností či
na pojištění přepravovaného materiálu.

 • pojištění pro případ odcizení a vandalismu
 • živelní pojištění
 • pojištění elektroniky, strojů a skla
 • pojištění stavebních a montážních rizik
 • pojištění vnitrostátní a mezinárodní dopravy
 • pojištění přerušení provozu podniku

Pojištění odpovědnosti

 • pojištění provozní odpovědnosti
 • pojištění silničního dopravce
 • pojištění na škodu způsobenou managementem společnosti
 • pojištění profesní odpovědnosti (mzdová účetní...)

Pojištění motorových vozidel

Havarijní pojištění

 • pojistná ochrana možná na uzemí celé Evropy
 • pojištění možno sjednat bez spoluúčasti
 • možnost úhrady ročního pojištného v pololetních či čtvrtletních splátkách bez navýšení

Povinné ručení

 • státem stanovené pojištění, které musí mít každý majitel vozidla
LEGISLATIVA
|
PARTNEŘI DD makléřská spol. s r. o. 2019