Dokumenty

Výpis z OR

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

DD makleřská spol. s r.o. je vázaný zástupce samostatného zprostredkovatele Broker Team a.s. a veškeré povinně zveřejňované informace jsou k dispozici na odkazu www.brokerteam.cz/dokumenty/

Přehled poboček: